Γύψος ειδικός για καλλιτεχνίες.

Γύψος ειδικός για καλλιτεχνίες της εταιρείας ΧΡΩΜΟΔΟΜΗ 1Kg.
Τιμή μονάδας (με ΦΠΑ)3,18 €
Κωδικός Προϊόντος: 09-ΓΨΚ-02