Βερνίκι MAT 4:1 HS 730 της εταιρείας MAΡΙΝΑΚΗΣ ΧΡΩΜΑ .

Βερνίκι MAT 4:1 HS 730 1LT της εταιρείας MAΡΙΝΑΚΗΣ ΧΡΩΜΑ .Υποχρεωτική αραίωση 4:1 με σκληρυντη 1050 της εταιρείας ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΧΡΩΜΑ.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΣΗ 5-15% ΔΙΑΛΥΤΙΚΟΥ 110/120 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΧΡΩΜΑ
Τιμή μονάδας (με ΦΠΑ)23,28 €
Κωδικός Προϊόντος: 730-1