ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ 1040 ΝΟΡΜΑΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΧΡΩΜΑ.

ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ 1040 ΝΟΡΜΑΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΧΡΩΜΑ.ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ 830 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΧΡΩΜΑ.
Τιμή μονάδας (με ΦΠΑ)6,69 €
Κωδικός Προϊόντος: ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ 1040 ΝΟΡΜΑΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΧΡΩΜΑ.ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ 830 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΧΡΩΜΑ.