Βερνίκι γρήγορο 2:1 ZA800 της εταιρείας EP VERNICI 1Lt.

Βερνίκι γρήγορο 2:1 ZA800 της εταιρείας EP VERNICI 1Lt. Υποχρεωτική αραίωση 2:1 με σκληρυντή QA2150 της εταιρείας EP VERNICI.Απαραίτητη πρόσθεση διαλυτικού Χ16 10% της εταιρείας EP VERNICI .
Τιμή μονάδας (με ΦΠΑ)16,87 €
Κωδικός Προϊόντος: 0800/ZA/0010