Γόμα αφαίρεσης ταινιών.

Ειδική γόμα αφαίρεσης των υπολείματων των ταινιών μετά την μόνωση της εταιρείας Ηakka Tools.
Τιμή μονάδας (με ΦΠΑ)10,42 €
Κωδικός Προϊόντος: ST-100